Troels Trier

Troels Trier

Fortællingen er tilbage

af Troels Trier

 

“Jeg har forsøgt at overføre tegneseriens fortælleteknik til lærredet. Som i serierne prøver jeg at gøre mine figurer klart aflæselige ved at skildre dem groteske og overdrevne, og ved at benytte mig af enkle konturer og klart opdelte farveflader.

 

Desuden har jeg kopieret tegneseriens mest geniale fortælletekniske trick: Billedfladens opdeling i felter. Et opslag i et seriehefte med dets kaos af tekst og talebobler, totalbilleder, nærbilleder og skiftende synsvinkler, repræsenterer for os, som er opvoksets i massemediernes tidsalder, en helt uimodståelig ramme for fantastiske fortællinger og en opfindelse på højde med det elektriske lys!

 

Nå, hvad fortællingerne angår, har jeg imidlertid valgt at benytte mig af de gode, gamle surrealisters metode: Jeg lader intuition og underbevidsthed – the stream of consciousness – styre slagets gang i håb om, at mine billeder på den måde vil kunne overskride de snævre grænser, som den logiske tænkning sætter.

 

De skal derfor ikke opfattes som strengt logiske fortællinger fra min side, men snarere som en slags storyboards, efter hvilke det er op til den enkelte at lave sine egne film.”

Troels Trier

Galleri

Cv

1961

Debuterer på Ex-skolens sommerudstilling, København.

1965-1968

Arbejder med grafik og keramik.

1968

Opretter sammen med Dea Trier Mørch og Ole Finding kunstkollektivet Røde Mor.

1970

Modtager Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og optages samme år på akademiet i København som elev af grafikeren Palle Nielsen.

1970-1975

Kunstkolletivet Røde Mor driver en omfattende udstillingsvirksomhed i Danmark og i udlandet.

1975-1998

Troels Trier arbejder fortrinsvis med musik.

Udvalgte udstillinger

2013

Gallerie Rasmus, Odense

Kunstmesse Art Herning, med Gallerie Rasmus

2012

Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Skagen

Galleri Munken, Løkken

Galleri Juel Verland, Holbæk

Huset, Asnæs

Dronninglund Kunstcenter

Kunstmesse Art Herning, med Gallerie Rasmus

Kunstmesse Art Copenhagen, med Gallerie Rasmus

Kunstmesse Art2see, Odense, med Gallerie Rasmus

2011

”3xTrier” Odsherreds Kunstmuseum

Madsens Galleri, Fanø

Kulturhuset Tobaksgaarden, Assens

Gallerie Rasmus, København

Huset Tavi/Gallerie Rasmus, Skagen

Kunstmesse Art Herning, med Gallerie Rasmus

Kunstmesse Art Copenhagen, med Gallerie Rasmus

2010

Madsens Galleri, Fanø

Huset Tavi/Gallerie Rasmus, Skagen

Kunstmesse Art2see, Odense, med Gallerie Rasmus

Stubhuset, Støvring

Anders Draghes Gård, Nyborg

Gallerie Rasmus, Odense

2008

Gallerie Rasmus, Tønder

Gallerie Rasmus, København

Kunstmesse Art Copenhagen, med Gallerie Rasmu

2007

Gallerie Rasmus, Odense